På baggrund af de her bragte oplysninger kan man vælge at lægge vægten på forskellige tilgange relateret til de enkelte fag:

  • Racismen som fænomen,
  • Racismens årsager og konsekvenser,
  • Fordomme og forskelsbehandling i det danske samfund eller i fx USA eller England , Tyskland
  • Racisme og jura
  • Osv

Se under Fagtemaer forslag til forskellige fag tilgange for arbejdet med racisme og diskrimination.