DF nægter at stemme for statsborgerskab til borgere fra muslimske lande

Folketinget gav den 19. december indfødsret til 1.109 udlændinge, der har boet adskillige år i Danmark og - Det er fuldstændig grotesk, at Dansk Folkeparti siger nej til, at der er borgere, der kan få dansk statsborgerskab, til trods for at de har opfyldt samtlige kriterier, alene fordi de er muslimer. Tænk, hvis man skiftede ...
Læs videre ...

Hvad ved du om racismeparagraffen ?

I følge FN-konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) ,skal de lande, der har tiltrådt konventionen, gøre udbredelsen af racistisk propaganda strafbar. Racismeparagraffen stammer dog fra 1939, og var tænkt som et værn mod den racisme og antisemitisme, som fulgte af den tyske nationalsocialisme. Paragraffen anvendens sjældent- på trods af , at racistisk ...
Læs videre ...
Samfundsfag

Om Udlændingeloven

Fakta om Udlændingeloven: Mellem år 2002 og 2012 er loven  blevet ændret mindst 64 gange. S-R-SF-regeringen har stort set opfyldt alle bebudede ændringer fra regeringsgrundlaget, blandet andet er det komplicerede pointsystem som den forrige regering indførte fjernet sammen med en obligatorisk indvandringsprøve og der er indført en ny klageinstans. Deimod er det uklart om loven ...
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 1: Om Amnesty Internationals arbejde

Amnesty International har udviklet en hjemmeside med materialer beregnet for folkeskolen, men her kan også hentes inspiration til undervisning i gymnasiet. http://www.amnesty.dk/undervisning Amnesty International Report 2012 : The State of the World´s Human Rights. http://www.information.dk/270297http://www.information.dk/270297 årsrapport indeholder en kort beskrivelse af menneskeretlige http://www.gyldendal.dk/dina-yafasova i de enkelte lande Litteratur: Dina Yafasova: Kald mig ikke offer . 2011  Forfatteren ...
Læs videre ...

Tema 2: Om menneskerettigheder og globaliseringens konsekvenser

FN-forbundet har en skoletjeneste: http://www.una.dk/skoletjenesten Her kan også læses en foreløbig FN-rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark: Om diskrimination i EU: Diskrimination i EU 2013 Prøv rollespillene Model United Nations Climate Conference og Mini Model United Nations.   Læs om internationale aftaler på det interaktive atlas, Globalis: Om internationale aftaler Film: Michael Glawogger: Working man´s death (2005) ...
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 3: Racisme og diskrimination i Danmark

Se hjemmesiden for SOS mod Racisme i Danmark: www.sosmodracisme.dk   Siden indeholder bl.a.: Tidligere numre af bladet. Nyhedsbrev: SOS mod Racisme siden 2006 med mange relevante artikler Artikler om racisme, asylansøgere, kulturmøde, dansk lovgivning, fx: Kim Su Rasmussen: Hvad er dansk racisme? (Tale ved Minority Report, 2004) Hvad er dansk racisme ? Rapporter om Danmark fra ...
Læs videre ...

Tema 4: Dilemmaer om racisme

Afklaring af racismebegrebet, brug Minileksikon fra SOS mod Racisme. Find på Youtube små videoindlæg om racisme. Her findes mange fra forskellige lande og på både dansk, fransk, engelsk, tysk og spansk.  SF-politikeren Özlem Cekic og indvandrerkritikeren Ingolf Rasmussen om danskhed, fordomme og racisme.  Diskuter ,hvad I mener om SF-politikerens venskab med den stærkt højreorienterede Ingolf ...
Læs videre ...

Tema 5: De største konflikter i verden i dag

Læs om det interaktive verdensatlas Globalis - med facts om de enkelte FN-medlemslandes sociale, politiske, geografiske og økonomiske forhold – og om klodens tilstand set fra satelitter. Her finder du en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største konflikter, samt hvor FN er til stede med fredsbevarende styrker. Du kan læse om baggrunden for ...
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 6 Romaerne i Europa

Romaernes flag blev tegnet i 1933, og anerkendt på den første verdenskongres af romaer i 1971 i London. Den blå baggrund symboliserer himlen, det spirituelle, den grønne jorden med dens skove og vækster, det materielle. Det røde hjul med 16 eger (chakra) symboliserer dels et vognhjul med bevægelse og fremskridt, dels leder det tilbage til ...
Læs videre ...