Kontakt til redaktionen af www.sosmenneskerettigheder.dk kan ske via:

Anne Nielsen
redaktør  www.sosmenneskerettigheder.dk

SOS mod Racisme

Nørre Allé 7, 2200 København N
Email: sos@sosmodracisme.dk